Gelişim Testleri

Gelişim testleri, 0-6 yaş gurubu çocuklarımızın sosyal beceri-öz bakım, ince-kaba motor gelişim alanları, dil-bilişsel gelişim, genel bilişsel becerilerin değerlendirildiği ve sonuçlarıyla yaşıtlarının beceri seviyesine ulaşmaları için yönlendirildikleri testlerdir. Bu testler DENVER-II Gelişimsel Tarama Envanteri, Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)’dir. Test sonuçlarıyla riskli çocuklar erken dönemde saptanabilmektedir.

Gelişim Testleri